معرفی همایش

بر اساس تصمیمات هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران، پنجمین همایش مالی اسلامی در 10 آذر ماه 98برگزار خواهد شد.   انجمن مالی اسلامی ایران قصد دارد پس از برگزاری موفق  چهاردوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 94 ، دی ماه 95 ،آذر ماه 96 و آذر ماه 97 پنجمین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در 10آذر ماه 98 برگزار نماید.   در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقد...

ادامه مطلب

اخبار واطلاعیه ها


حامیان