معرفی همایش

بر اساس تصمیمات هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران، هفتمین همایش مالی اسلامی در 27 دی ماه 1400برگزار خواهد شد.   انجمن مالی اسلامی ایران قصد دارد پس از برگزاری موفق  شش دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 95 ، دی ماه 96،آذر ماه 97 و آذر ماه98 و 99 هفتمین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در 27 دی ماه 1400برگزار نماید.   در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مق...

ادامه مطلب

اخبار واطلاعیه ها


حامیان