جایزه پژوهش برتر مالی اسلامی

انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد حداکثر تا تاریخ 1 آذر 1400 در راستای تشویق پژوهشگران و دانشجویان کشور به انجام مطالعات علمی کاربردی در زمینه مالی اسلامی ، از مقالات استخراج شده از رساله های دکتری و پایان نامه های  کارشناسی ارشد که در یک نشریه علمی-پژوهشی معتبر چاپ شده باشد ، پس از بررسی در کمیته علمی،  تقدیر بعمل آورد.

 

لذا از فارغ التحصیلان در رشته های مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد، فقه و حقوق اسلامی، بانکداری ، بیمه و سایر رشته‌هاي مرتبط مالی اسلامی درخواست می گردد که مقاله استخراج شده از پایان نامه یا رساله خود را (همراه با نام مجله علمی - پژوهشی پذیرنده مقاله و شماره آن ) حداکثر تا تاریخ  یکم آذرماه 1399به ایمیل انجمن مالی اسلامی ایران در  قالب فایل word و pdf ارسال نمایند.

 

جوایزی به مقاله های برتر در دو مقطع دکتری و کارشناسی ارشد از طرف انجمن مالی اسلامی ایران در هفتمین همایش مالی اسلامی اعطاء می گردد.

 

افرادی که مقالات خود را برای جایزه پژوهش برتر مالی اسلامی ارسال می کنند در ایمیل خود ذکر نمایند که چه تعداد مقالات از پایان نامه و یا رساله آن ها استخراج شده است.همچنین فایل تمام مقالات ( همراه با نام مجله علمی - پژوهشی پذیرنده مقالات و شماره آن) و پایان نامه را حداکثر تا تاریخ  1 آذر 1400 به ایمیل انجمن مالی اسلامی ایران در  قالب فایل word و pdf ارسال نمایند.

 

گزارش اعطای جوایز برتر پژوهش مالی اسلامی

 

اولین جایزه در بخش کارشناسی ارشد با موضوع «شناسایی، معرفی، اولویت‌بندی و ریسک‌های اوراق مضاربه با تکیه بر فقه امامیه» نوشته حسین شیرمردی، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) 

 

اولین جایزه پژوهش برتر در حوزه رساله دکترا با موضوع «چالش‌ها و مبانی حسابداری اسلامی با تأکید بر عقود اسلامی» نوشته علیرضا رام روز، فارغ التحصیل مقطع دکترای دانشگاه تهران 

 

 

 

دومین جایزه در بخش کارشناسی ارشد «طراحی مدل عملیاتی قرارداد سوآپ بدهی - مالکیت متناسب با بازار سرمایه ایران» نوشته غزاله باقریان 

 

دومین جایزه پژوهش برتر در حوزه رساله دکترا با موضوع «طراحی مجموعه اوراق ترکیبی (هیبریدی) براساس گروه‌بندی نیازهای ناشران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران مبتنی بر فقه امامیه» نوشته تاجمیر ریاحی .

 

 سومین جایزه پژوهش برتر در زمینه پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی چارچوب نظارت شرعی بر بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران» نوشته علیرضا فتاحی

 

سومین جایزه پژوهش برتر در حوزه رساله دکترا با موضوع «الگوی ارزیابی و تحلیلی معاملات بورس‌بازانه در بازار اوراق بهادار ایران بر اساس موازین فقه امامیه» نوشته دکتر محمد توحیدی