فراخوان مقاله ششمین همایش مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران منتشر شد


انجمن مالی اسلامی ایران قصد دارد پس از برگزاری موفق پنج دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در سالهای گذشته، ششمین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در آذر ماه 99 برگزار نماید.

در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.
 

محور اصلی:  «حکمرانی مطلوب و تاثیر آن در بازارهای مالی»

سایر محورهای همایش:

استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب در نهادهای مالی اسلامی

امکان‌سنجی، طراحی و آسیب شناسی راهکارهای هدایت نقدینگی موجود در بورس به سمت تولید با استفاده از ابزارها و عقود مالی اسلامی

امکان سنجی، طراحی، قیمت گذاری و آسیب شناسی ابزارهای مالی اسلامی با توجه به شرایط ایجاد شده بر اثر شیوع کرونا

امکان سنجی و طراحی راهکارهای جدید تعاملات اقتصادی با نهادهای مالی بین المللی

انتشار صکوک با رعایت ملاحظات سرمایه گذاری مسئولیت پذیر اجتماعی

جایگاه مسائل زیست محیطی در توسعه محصولات مالی اسلامی

نقش و کاردکرد مالی اسلامی در صنعت بيمه 

تکافل، ضروت، چالش‌ها و راهکارها

حسابداری اسلامی، ضرورت، چالش ها و راهکارها

آسیب شناسی ابزارها ،عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار پول، سرمایه و بیمه ایران

امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی در راستای نیازهای جامعه

مهلت ارسال چکیده مقالات: 20 آبان ماه 99

مهلت ارسال اصل مقالات: 1 آذر ماه 99

نویسندگان محترم باید مقالات خود را از طریق ایمیل انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی info@iaif.ir به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.