فراخوان ارسال پایان نامه ها و رساله ها جهت شرکت در بخش جایزه پژوهش برتر مالی اسلامی


نجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد در راستای تشویق پژوهشگران و دانشجویان کشور به انجام مطالعات علمی کاربردی در زمینه مالی اسلامی ، همزمان با هفتمین همایش مالی اسلامی در دی ماه 1400 از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر در حوزه مالی اسلامی ، پس از بررسی در کمیته علمی، تقدیر بعمل آورد.

لذا از فارغ التحصیلان در رشته های مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد، فقه و حقوق اسلامی، بانکداری ، بیمه و سایر رشته‌هاي مرتبط مالی اسلامی درخواست می گردد که اصل پایان نامه و یا رساله خود را همراه با مقالات چاپ شده ی مستخرج از آن (همراه با نام مجله علمی - پژوهشی پذیرنده مقاله و شماره آن) حداکثر تا تاریخ 20 آذر 1400 به ایمیل انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی info@iaif.ir ارسال نمایند.

جوایزی ارزنده به رسالات و پایان نامه های برتر در دو مقطع دکتری و کارشناسی ارشد از طرف انجمن مالی اسلامی ایران در هفتمین همایش مالی اسلامی اعطاء می گردد.

جهت مشاهده این مطلب بصورت کامل اینجا را کلیک کنید