مخاطبان همایش

 

•مدیران ارشد بازار پول، سرمایه و بیمه
 
•اساتید، صاحب نظران، انديشمندان و دانشجویان رشته های مالی، مدیریت، اقتصاد،بانکداری حسابداری،بیمه، فقه و حقوق و سایر رشته های مرتبط
 
•اساتید و طلاب حوزه های علمیه
 
•پژوهشگران حوزه مالی
 
•سایر فعالین حوزه مالی اسلامی