فراخوان ارسال پایان نامه ها و رساله های برتر جهت چهارمین جایزه پژوهش برتر مالی اسلامی


انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد در راستای تشویق پژوهشگران و دانشجویان کشور به انجام مطالعات علمی کاربردی در زمینه مالی اسلامی ، از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر در حوزه مالی اسلامی تقدیر بعمل آورد.

لذا از فارغ التحصیلان در رشته های مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد، فقه و حقوق اسلامی، بانکداری ، بیمه و سایر رشته‌هاي مرتبط مالی اسلامی درخواست می گردد که اصل پایان نامه و یا رساله خود را همراه با مقالات چاپ شده ی مستخرج از آن (همراه با نام مجله علمی - پژوهشی پذیرنده مقاله و شماره آن) حداکثر تا تاریخ بیستم آبان ماه  1399به ایمیل انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی info@iaif.ir ارسال نمایند.

جوایزی ارزنده به رسالات و پایان نامه های برتر در دو مقطع دکتری و کارشناسی ارشد از طرف انجمن مالی اسلامی ایران در ششمین همایش مالی اسلامی اعطاء می گردد.